Huisregels

Wij willen graag dat bezoekers én vrijwilligers een fijne tijd beleven in SplotsZ. Om dit te kunnen bereiken gelden in SplotsZ een aantal regels. Bij het betreden van SplotsZ ga je akkoord met deze regels, het huisreglement en de statuten (in te zien bij de bar).

Bij het overtreden van deze regels kan verwijdering en/of een ontzegging voor bepaalde tijd volgen.

Houd het dus gezellig!

  • Legitimatie is verplicht, dit om onduidelijkheden over leeftijd te voorkomen.
  • SplotsZ is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke goederen.
  • Het is verboden om in en rondom het SplotsZ-gebouw drugs te verhandelen, te gebruiken of in bezit te hebben.
  • In SplotsZ geldt een rookverbod. Gebruik uitsluitend de rookruimte als rookgelegenheid.
  • SplotsZ verkoopt geen sterke drank en verstrekt geen alcohol aan personen onder 18 jaar.
  • SplotsZ tolereert geen misdragingen jegens bezoekers en vrijwilligers, diefstal en/of ander buitensporig ongeoorloofd gedrag.
  • Wat kapot kan, mag niet stuk gaan.
  • Behandel de SplotsZ-vrijwilligers zoals je zelf behandeld wilt worden.
  • Het is verboden om zelf meegebrachte waren te nuttigen.
  • In gevallen waar deze regels niet in voorzien besluit het SplotsZ-bestuur.