Geschiedenis

Ergens eind jaren ’60 ontstaat er een soort van alternatief trefpunt voor jongeren en hippies. Diverse lokaties worden opgerookt. Uiteindelijk beland men in (ongeveer) 1970 in een oud badhuis op het Stationplein. Een gebouw wat van de gemeente wordt gehuurd.

15 oktober 1974
Oprichting van de Stichting “Stichting Our House”
Doel volgens statuten:
– Kreeren van alternatieven voor jongeren
– mogelijkheden hiertoe bieden
– oprichten van een vereniging hiertoe
– na oprichting van genoemde vereniging de stichting liquideren. 

13 augustus 1975

Oprichting van de vereniging “Jongerensocieteit Our House” Doel:
– het bevorderen en uitvoeren van aktiviteiten t.b.v. jongeren
– o.a. door vorming, bewustwording, kreativiteit en ontspanning.

24 september 1981

Wijziging van de statuten van de Stichting “Stichting Our House”. Besloten wordt niet tot ontbinding over te gaan, maar “het in gebruik afstaan van roerende, lichamelijke goederen aan de vereniging “Jongerensocieteit Our House”. Dit om bij een eventueel faillissement van de vereniging, gewoon door te blijven draaien (de vereniging huurde het gebouw dan ook). De spullen blijven van de stichting. 

14 maart 1983

wijziging van de statuten van de stichting “Stichting Our House”. Het doel wordt verder verruimd: afstaan van roerende en onroerende goederen aan rechtspersonen, die het jeugdsocietietswerk ten doel hebben.
In deze tijd is ook friebiesvereniging “vereniging nr.2” opgericht, om te gebruiken voor een evt. doorstart. 

Rond deze tijd gaat het niet goed met Our House. De naam is (zeer) slecht en financieel is het een puinhoop. In (ongeveer) mei 1983 wordt het komplete zittende bestuur afgezet en wordt Roelofarendsveen verrijkt met “punkhol Splotsz”.

Direct gaat men aan de slag om (i.s.m.) de gemeente een verbouwing voor elkaar te krijgen. Eind 1986 mislukt dit door tegenwerking van de gemeenteraad. Vanaf 1989 worden nieuwe pogingen ondernomen die eind 1991 tot resultaat leiden. Begin 1992 gaat de eerste paal van nieuwbouw de grond in. In augustus 1992 wordt het nieuwe gebouw in gebruik genomen.