Programma

VER:GEZOCHT #4

S a t 3 0 S e p
2 2 : 0 0
3 , 0 0

Fuad Hassen - Held

F r i 1 3 O c t
2 0 : 0 0
1 0 , 0 0

Dubbelcabaret: De Gestampte Meisjes - Ballen

F r i 1 7 N o v
2 0 : 0 0
1 2 , 5 0

Herman in een Bakje Geitenkwark - Verplicht Spelen

F r i 1 5 D e c
2 0 : 0 0
1 0 , 0 0

Fabian Franciscus - Vlafeest

F r i 1 9 J a n
2 0 : 0 0
1 0 , 0 0

Thomas Smith - Strak

F r i 1 6 F e b
2 0 : 0 0
1 0 , 0 0

Kernkoppen - Stomp

F r i 1 6 M a r
2 0 : 0 0
1 0 , 0 0

Stand-up Comedy - Raymon Hofkens

F r i 1 8 M a y
2 0 : 0 0
1 0 , 0 0