Programma

SplotsZ Open Acoustic!

F r i 2 0 O c t
2 2 : 0 0

Ziggy Splint + Venhill!

S a t 2 1 O c t
2 2 : 0 0
5 , 0 0

LocalsZ: Datenight

S a t 2 8 O c t
2 2 : 0 0
3 , 0 0

Dubbelcabaret: De Gestampte Meisjes - Ballen

F r i 1 7 N o v
2 0 : 0 0
1 2 , 5 0

Herman in een Bakje Geitenkwark - Verplicht Spelen

F r i 1 5 D e c
2 0 : 0 0
1 0 , 0 0

Fabian Franciscus - Vlafeest

F r i 1 9 J a n
2 0 : 0 0
1 0 , 0 0

Thomas Smith - Strak

F r i 1 6 F e b
2 0 : 0 0
1 0 , 0 0

Kernkoppen - Stomp

F r i 1 6 M a r
2 0 : 0 0
1 0 , 0 0

Stand-up Comedy - Raymon Hofkens

F r i 1 8 M a y
2 0 : 0 0
1 0 , 0 0